Uw dagvaarding, van 0-25.000 euro


Dagvaarding24.nl stelt uw dagvaardingen op tot een bedrag van 25.000 euro voor bijgaand vermelde bedragen. Voor rechtbank procedures met een rechtsbelang van 25.000 euro of meer geldt een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op voor een prijsopgave.


Tarieven voor dagvaarding en nadere werkzaamheden

Rechtsbelang

1-5000 euro


€ 499,00 ex btw
5000-10.000 euro


€ 599,00 ex btw
10000 - 25000 euro


€ 699,00 ex btwonbepaald rechtsbelang

€ 699,00 ex btw

De genoemde tarieven zijn exclusief btw en zien op het opstellen van de dagvaarding op uw eigen naam. De kosten van het uitbrengen van de dagvaarding door de deurwaarder zijn niet inbegrepen.


Tarieven voor nadere werkzaamheden en voeren correspondentie

Bijstand ter zitting

€ 370,00 ex btw, per te reizen kilomter € 0,50
Nadere processtukken

(repliek dupliek)

€ 325,00 ex btw
Ontvangst poststukken, correspondentie - brieven, emails, gesprekken *

( * alleen in combinatie met vast bedrag per maand)

€ 8,50 ex btw per stuk
Vast bedrag per maand voor voeren correspondentie (gedurende loop procedure)

€ 25,00 per maandVerdere werkwijze

Afhankelijk van het soort dagvaarding ontvangt u een nota, na betaling wordt uw dagvaarding opgesteld. U ontvangt tevens online een opdrachtbevestiging die u direct kunt ondertekenen. Een dagvaarding wordt altijd opgesteld in concept, waarna u in de gelegenheid wordt gesteld deze op juistheid te controleren. Indien noodzakelijk wordt uw dagvaarding aangepast. Voorts krijgt u een tweede concept, met nogmaals een mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen. Binnen het standaard tarief voor de werkzaamheden heeft u dus altijd 2 maal recht op een aanpassing van de opgestelde dagvaarding.